CZECH  SERVICE INTERNATIONAL je aliancí předních českých soukromých společností v oblasti služeb, která svou náplní a zaměřením dynamicky reaguje na globalizaci světové ekonomiky, na proexportně orientovanou ekonomiku českého státu a současně i na vzrůstající požadavky českých exportních a investičních společností, které hledají nové trhy pro svoje výrobky a projekty.

CZECH SERVICE INTERNATIONAL svým vznikem a zaměřením významně podporuje v praktické rovině veřejnou diplomacii státu a jeho institucí v úsilí o  pomoc českým podnikatelským subjektům, navazuje a  pokračuje tam, kde jsou možnosti této státní podpory omezené nebo reálně končí.

CZECH SERVICE INTERNATIONAL disponuje sítí partnerů, kteří tyto služby zajišťují dlouhodobě a úspěšně pro své stávající klienty. V této sjednocené podobě jsou však k dispozici poprvé, a to s cílem nabídnout  je bez rozdílu všem, jejichž podnikatelské úsilí přesahuje hranice naší země.

CZECH  SERVICE  INTERNATIONAL představuje široký  komplex služeb v oblasti fúzí/akvizic, právních, pojišťovacích, účetních/ daňových služeb, marketingu a reklamy, které nabízí a koordinuje pro české exportní a investiční společnosti prostřednictvím svých lokálních partnerů po celém světě. Pro zajištění těchto služeb využívá kooperační možnosti významných celosvětových profesních sítí, jejichž je exkluzivním členem v České republice.

CZECH  SERVICE  INTERNATIONAL vytváří kvalitní, efektivní a rychlý způsob zajištění služeb pro mezinárodní obchodní transakce a investice po celém světě, kdy rozhoduje znalost místních právních, daňových, účetních, obchodních a kulturních zvyklostí,  které jsou pro jejich prosperitu krátkodobě nebo dlouhodobě rozhodující.

CZECH SERVICE INTERNATIONAL a jeho partneři nezajišťují fúze/akvizice, právní, pojišťovací, daňové, reklamní popřípadě i další služby v tuzemsku pouze pro české subjekty, ale také pro ty zahraniční společnosti působící v České republice, jejichž servis jim byl v dané oblasti služeb dlouhodobě svěřen jejich zahraničními partnery prostřednictvím těchto globálních profesních sítí. O tyto dlouhodobě získané domácí zkušenosti se mohou opřít i při své nabídce těchto služeb pro potencionální zahraniční investory plánující svůj vstup do České republiky. Tyto komplexní služby jsou tedy určeny i pro přicházející zahraniční investory.

CZECH SERVICE INTERNATIONAL se svými mnohostrannými, rychlými a kvalitními službami se stává novým a nepostradatelným partnerem v procesu hledání nových trhů po celém světě. Českým exportérům a investorům tak nabízí kvalitní a prověřené služby prostřednictvím 18.500 profesionálů ve 174 zemích světa.

Celosvětové služby aliance CZECH SERVICE INTERNATIONAL jsou zajišťované těmito předními českými společnostmi - partnery:

REDBAENK s.r.o.
fúze a akvizice

člen vedoucí globální organizace IMAP
www.imap.com 

AK Hartmann, Jelínek a Fráňa
advokátní kancelář
člen mezinárodního sdružení Alliance of Business Lawyers
www.a-b-l.com

IMG a.s.
pojišťovací služby
člen přední globální sítě pojišťovacích makléřů Wells Fargo Global Broker Network
www.wellsfargo.img.cz

NEXIA AP, a.s.
daňové a účetní služby
člen celosvětové sítě účetních firem NEXIA International
www.nexia.com

PP Agency, s.r.o.
reklamní a mediální služby

dlouhodobý partner při propagaci českých firem a českého státu ve světě
www.ppagency.cz